Oczywistością jest stwierdzenie, że przepracowanie i stres wpływają na jakość pracy w firmach. Problem przemęczenia, wypalenia zawodowego, a także problemów psychicznych czy emocjonalnych, mających źródło w pracy, urasta do rangi poważnego problemu, którego nie wolno ignorować. Tak uważają eksperci Światowej Organizacji Zdrowia, którzy przygotowali poradnik informujący, w jaki sposób pracodawcy mogliby pomóc pracownikom.

WHO: jogi w pracy sposobem na stres

W swojej najnowszej publikacji Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że już 15 procent pracowników ma problemy natury psychicznej. Obliczono, że każdego roku w skali całego globu daje to około 12 miliardów całkowicie bezproduktywnych dni roboczych. Dla firm oznacza to straty sięgające tryliona dolarów.

We współpracy ze Światową Organizacją Pracy WHO opublikowała więc praktyczny przewodnik dla wszystkich pracodawców, niezależnie od branży. Autorzy publikacji podsuwają pracodawcom propozycje, co mogą zrobić, aby obniżyć poziom stresu i poprawić kondycję psychiczną pracowników, a co za tym idzie – poprawić ich wydajność.

Czytaj więcej

Amsterdam: w tym apartamentowcu, oprócz ludzi, zamieszkają też dzikie zwierzęta

Oprócz wprowadzenia elastycznej organizacji pracy i zwiększenia wśród pracowników poczucia sprawczości, zdaniem autorów publikacji jednym z najskuteczniejszych sposobów na osiągnięcie lepszej równowagi psychicznej i na poradzenie sobie ze stresem, jest joga i ogólnie – ćwiczenia fizyczne.

WHO i ILO rekomendują, aby firmy organizowały regularne zajęcia z jogi w miejscu pracy. A jeżeli to fizycznie niemożliwe, pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom dostęp do zajęć w specjalnie do tego przystosowanych salach.

Jak radzić sobie ze stresem w pracy?

Oprócz jogi, WHO poleca też organizowanie innych zajęć poprawiających kondycję fizyczną, na przykład treningów siłowych i wytrzymałościowych. Autorzy publikacji rekomendują też wprowadzenie szkoleń dla pracowników i menedżerów podnoszących świadomość problemów psychicznych i uświadamiających, jak istotna jest troska o dobrą kondycję psychiczną.

Dzięki takim warsztatom zdaniem WHO będzie możliwe zaprowadzenie w organizacjach zdrowszej atmosfery pracy. Ludzie nauczyliby się otwarcie ze sobą rozmawiać, słuchać siebie nawzajem i traktować się z większą empatią. Oprócz tego WHO rekomenduje organizowanie praktycznych warsztatów z zarządzania stresem i mindfullness dla pracowników każdego szczebla, a w razie potrzeby – ułatwienie dostępu do specjalistycznej pomocy psychologów i psychiatrów.

Autorzy publikacji podkreślają przy tym, że pracownicy zmagający się z problemami natury psychicznej doświadczają swego rodzaju ostracyzmu w pracy. Zamiast tego, WHO poleca pracodawcom, aby tworzyli swoim podwładnym warunki, w których będą mogli się wykazać, a zarazem nie będą nadmiernie eksponowani na stresogenne czynniki – na przykład na częste kontakty z klientem.

Przepracowanie to jeden z kluczowych czynników, które skutecznie podkopują nasze zdrowie psychiczne. Zdaniem ekspertów z WHO i ŚOP pracodawcy powinni więc zbadać, w jakim stopniu obciążeni pracą są ich pracownicy.

Autorzy publikacji zwracają jednak uwagę na jeszcze jeden, bardzo poważny problem, którego nie rozwiąże ani joga, ani warsztaty z mindfulness. Chodzi o wykorzystywanie pracowników i przemoc psychiczną, czyli mobbing. Choć usunięcie z organizacji tego zjawiska bywa niezmiernie trudne, to zdaniem ekspertów z WHO przeprowadzanie w organizacjach warsztatów naświetlających przyczyny i skutki problemów psychicznych pracowników może przyczynić się do zmniejszenia tego problemu.