Urzędnicy rosyjskiej administracji nie mogą zachować dla siebie prezentów, które otrzymują w związku z pełnioną przez siebie funkcją. Dotyczy to przede wszystkim osób na wyższych stanowiskach. Ministrowie i ich zastępcy, ambasadorowie i dyplomaci, szefowie ważnych agencji federalnych – wszystkie te osoby, zgodnie z prawem, musiały przekazywać otrzymane dary. Prezenty te były następnie przekazywane na potrzeby administracji prezydenta Federacji Rosyjskiej, a także innych władz centralnych obdarowanych kosztownościami. Zgodnie z nowymi przepisami to nie będzie już możliwe.

Dokument podpisany przez Władimira Putina przewiduje, że prezenty, które otrzymują wyżsi rangą urzędnicy rosyjscy, mogą zostać przez nich wykupione. Jeśli to nie nastąpi, trafią one automatycznie do Gochranu – Państwowego Funduszu Metali Szlachetnych i Kamieni Szlachetnych Federacji Rosyjskiej. Formalnie dotyczy to również Władimira Putina który, jako głowa państwa, otrzymuje najkosztowniejsze prezenty podczas spotkań z przedstawicielami innych państw. 

Gochran: co kryje skarbiec Rosji?

Gochran to bardzo ciekawa instytucja w Rosji, jej korzenie i historia sięgają czasów porewolucyjnych. Gochran utworzono w 1920 roku, na początku jej celem było administrowanie kosztownościami odebranymi carskiej rodzinie Romanowów, a także precjozami skonfiskowanymi Cerkwi i rosyjskim arystokratom. Jednak historię Gochranu można wywodzić jeszcze z czasów Piotra I, za jego panowania określono zasady przechowywania kosztowności należących do Rosji.

Czytaj więcej

Zmyślona historia Rosji na Wikipedii. Redaktorzy wykryli wielkie fałszerstwo

W czasach ZSRR Gochran stał się częścią radzieckiego ministerstwa finansów. Nadal była to instytucja owiana mgłą tajemnicy: po ZSRR krążyły plotki o tym, że majątek Gochranu nie jest w żaden sposób ewidencjonowany, a kosztowności znajdujące się w dyspozycji funduszu są regularnie rozkradane. Mówiło się, że nawet najwyżsi rangą radzieccy urzędnicy państwowi nie mieli dostępu do informacji o tym, co znajduje się w skarbcach Gochranu.

Po upadku ZSRR Gochran zyskał nowe uprawnienia. Do jego głównych zadań należą obecnie: pozyskiwanie kosztowności na potrzeby państwa, nabywanie na zasadach pierwokupu bryłek i rzadkich kamieni szlachetnych wydobywanych w Rosji, ustalanie cen metali szlachetnych, kontrola importu do Rosji kamieni szlachetnych i metali szlachetnych, a także kontrolowana sprzedaż kamieni szlachetnych i złota, zyski z tych transakcji zasilają budżet państwa. W sytuacjach kryzysowych zadaniem funduszu jest stabilizacja rynku wydobycia m.in. kamieni szlachetnych, branży strategicznie ważnej dla Rosji.

Mniej istotną strategicznie, ale bardzo ważną rolą Gochranu jest także „dyplomacja diamentowa”, a więc organizacja wystaw zagranicznych prezentujących zbiory metali szlachetnych, kamieni szlachetnych i biżuterii pochodzących z rosyjskiego skarbca.