Komu żaglowiec? Komu?

Armator nie odbiera jachtu, bo zarzuca stoczni opóźnienie w budowie, stocznia obwinia armatora o niedopełnienie warunków kontraktu, postępowanie arbitrażowe toczy się w Holandii.

Zamknij
Zamknij